Bưu điện văn hóa xã Cầu Bà

  • Mã bưu điện: 654090
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cầu Bà
  • Địa chỉ: Thôn Đá Trắng, Xã Cầu Bà, Huyện Khánh Vĩnh
  • Điện thoại: 02583790432