Bưu điện văn hóa xã Ninh Giang

  • Mã bưu điện: 653300
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ninh Giang
  • Địa chỉ: Thôn Mỹ Chánh, Phường Ninh Giang, Thị xã Ninh Hoà
  • Điện thoại: 02583846472