Bưu điện văn phòng Văn phòng Ninh Hòa

  • Mã bưu điện: 653371
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng Văn phòng Ninh Hòa
  • Địa chỉ: Sô´181, Đường Trần Quý Cáp, Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hoà
  • Điện thoại: