Bưu điện văn hóa xã Diên Toàn

  • Mã bưu điện: 653910
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Diên Toàn
  • Địa chỉ: Thôn Phước Thạch, Xã Diên Toàn, Huyện Diên Khánh
  • Điện thoại: 02583750655