Bưu điện Vĩnh Lương

  • Mã bưu điện: 651250
  • Bưu cục: Bưu điện Vĩnh Lương
  • Địa chỉ: Thôn Lương Hòa, Xã Vĩnh Lương, Thành phố Nha Trang
  • Điện thoại: 02583839122