Bưu điện văn phòng Văn phòng Khánh Hòa

  • Mã bưu điện: 651059
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng Văn phòng Khánh Hòa
  • Địa chỉ: Sô´2, Đường Trần Phú, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang
  • Điện thoại: