Danh sách bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Hà Quảng

Tìm nhanh địa chỉ bưu điện, số điện thoại liên hệ và mã bưu bưu chính của các bưu cục gần bạn nhất ở Hà Quảng thuộc tỉnh Cao Bằng: Bưu điện Hà Quảng, Bưu điện Sóc Giang, Bưu điện Nà Giàng, Bưu điện văn hóa xã Xuân Hoà, Bưu điện văn hóa xã Thượng Thôn, Bưu điện văn hóa xã Hồng Sỹ, Bưu điện văn hóa xã Sỹ Hai, Bưu điện văn hóa xã Tổng Cọt, Bưu điện văn hóa xã Nội Thôn, Bưu điện văn hóa xã Cải Viên, Bưu điện văn hóa xã Vân An, Bưu điện văn hóa xã Lũng Nặm, Bưu điện văn hóa xã Kéo Yên, Bưu điện văn hóa xã Trường Hà, Bưu điện văn hóa xã Nà Sác, Bưu điện văn hóa xã Quý Quân, Bưu điện văn hóa xã Đào Ngạn, Bưu điện văn hóa xã phu ngoc, Bưu điện văn hóa xã Mã Ba, Bưu điện văn hóa xã Hạ Thôn, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Hà Quảng, Bưu cục văn phòng BC VP huyện Hà Quảng

Bưu điện Hà Quảng

 • Mã bưu điện: 274600
 • Bưu cục: Bưu điện Hà Quảng
 • Địa chỉ: Khu Bản Giới, Thị Trấn Xuân Hoà, Huyện Hà Quảng
 • Điện thoại: 02063.862.134

Bưu điện Sóc Giang

 • Mã bưu điện: 274940
 • Bưu cục: Bưu điện Sóc Giang
 • Địa chỉ: Xóm Sóc Giang, Xã Sóc Hà, Huyện Hà Quảng
 • Điện thoại: 0206.3863.138

Bưu điện Nà Giàng

 • Mã bưu điện: 275020
 • Bưu cục: Bưu điện Nà Giàng
 • Địa chỉ: Khu Nà Giàng Phố, Xã Phù Ngọc, Huyện Hà Quảng
 • Điện thoại: 0206.3863.164

Bưu điện văn hóa xã Xuân Hoà

 • Mã bưu điện: 274601
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Hoà
 • Địa chỉ: Khu Bản Giới, Thị Trấn Xuân Hoà, Huyện Hà Quảng
 • Điện thoại: 0914213532

Bưu điện văn hóa xã Thượng Thôn

 • Mã bưu điện: 274640
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thượng Thôn
 • Địa chỉ: Xóm Lũng Tẩn, Xã Thượng Thôn, Huyện Hà Quảng
 • Điện thoại: 01682064980

Bưu điện văn hóa xã Hồng Sỹ

 • Mã bưu điện: 274690
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hồng Sỹ
 • Địa chỉ: Xóm Pác Táng, Xã Hồng Sĩ, Huyện Hà Quảng
 • Điện thoại: 0972695975

Bưu điện văn hóa xã Sỹ Hai

 • Mã bưu điện: 274710
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sỹ Hai
 • Địa chỉ: Xóm Sĩ Hai, Xã Sĩ Hai, Huyện Hà Quảng
 • Điện thoại: 01255704424

Bưu điện văn hóa xã Tổng Cọt

 • Mã bưu điện: 274740
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tổng Cọt
 • Địa chỉ: Thôn Tổng Cọt Phố, Xã Tổng Cọt, Huyện Hà Quảng
 • Điện thoại: 0919752116

Bưu điện văn hóa xã Nội Thôn

 • Mã bưu điện: 274770
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nội Thôn
 • Địa chỉ: Xóm Lũng Rì, Xã Nội Thôn, Huyện Hà Quảng
 • Điện thoại: 01645691589

Bưu điện văn hóa xã Cải Viên

 • Mã bưu điện: 274800
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cải Viên
 • Địa chỉ: Xóm Chông Mạ, Xã Cải Viên, Huyện Hà Quảng
 • Điện thoại: 0988455306

Bưu điện văn hóa xã Vân An

 • Mã bưu điện: 274820
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vân An
 • Địa chỉ: Xóm Lũng Thóc, Xã Vân An, Huyện Hà Quảng
 • Điện thoại: 01686598561

Bưu điện văn hóa xã Lũng Nặm

 • Mã bưu điện: 274840
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lũng Nặm
 • Địa chỉ: Khu Lũng Nặm, Xã Lũng Nặm, Huyện Hà Quảng
 • Điện thoại: 0977928601

Bưu điện văn hóa xã Kéo Yên

 • Mã bưu điện: 274870
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Kéo Yên
 • Địa chỉ: Xóm Rằng Cúm – Cả Lộ, Xã Kéo Yên, Huyện Hà Quảng
 • Điện thoại: 01659035012

Bưu điện văn hóa xã Trường Hà

 • Mã bưu điện: 274900
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trường Hà
 • Địa chỉ: Xóm Bản Hoàng 1, Xã Trường Hà, Huyện Hà Quảng
 • Điện thoại: 0917149182

Bưu điện văn hóa xã Nà Sác

 • Mã bưu điện: 274920
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nà Sác
 • Địa chỉ: Xóm Bản Hòa Mục 1, Xã Nà Sác, Huyện Hà Quảng
 • Điện thoại: 0974606647

Bưu điện văn hóa xã Quý Quân

 • Mã bưu điện: 274970
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quý Quân
 • Địa chỉ: Xóm Khuổi Luông, Xã Qúy Quân, Huyện Hà Quảng
 • Điện thoại: 01245924679

Bưu điện văn hóa xã Đào Ngạn

 • Mã bưu điện: 275000
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đào Ngạn
 • Địa chỉ: Xóm Nà Xả, Xã Đào Ngạn, Huyện Hà Quảng
 • Điện thoại: 01239321498

Bưu điện văn hóa xã phu ngoc

 • Mã bưu điện: 275037
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã phu ngoc
 • Địa chỉ: Khu Nà Giàng Phố, Xã Phù Ngọc, Huyện Hà Quảng
 • Điện thoại: 0943287466

Bưu điện văn hóa xã Mã Ba

 • Mã bưu điện: 275050
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mã Ba
 • Địa chỉ: Thôn Thin Tẳng, Xã Mã Ba, Huyện Hà Quảng
 • Điện thoại: 01665340978

Bưu điện văn hóa xã Hạ Thôn

 • Mã bưu điện: 275070
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hạ Thôn
 • Địa chỉ: Xóm Chắm Ché – Lủng Giảo, Xã Hạ Thôn, Huyện Hà Quảng
 • Điện thoại: 01256929994

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Hà Quảng

 • Mã bưu điện: 274630
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Hà Quảng
 • Địa chỉ: Khu Bản Giới, Thị Trấn Xuân Hoà, Huyện Hà Quảng
 • Điện thoại: 02063862134

Bưu cục văn phòng BC VP huyện Hà Quảng

 • Mã bưu điện: 274624
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BC VP huyện Hà Quảng
 • Địa chỉ: Khu Bản Giới, Thị Trấn Xuân Hoà, Huyện Hà Quảng
 • Điện thoại: