Danh sách bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Cư Jút

Tìm nhanh địa chỉ bưu điện, số điện thoại liên hệ và mã bưu bưu chính của các bưu cục gần bạn nhất ở Cư Jút thuộc tỉnh Đắk Nông: Bưu điện Cư Jút, Bưu điện Nam Dong, Bưu điện văn hóa xã Tâm Thắng, Bưu điện văn hóa xã Đắk Rông, Bưu điện văn hóa xã Ea Pô, Bưu điện văn hóa xã Đắk Wil, Bưu điện văn hóa xã Cư Knia, Bưu điện văn hóa xã Trúc Sơn, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Cư Jút, Bưu cục văn phòng VP BĐH Cư Jut

Bưu điện Cư Jút

 • Mã bưu điện: 642400
 • Bưu cục: Bưu điện Cư Jút
 • Địa chỉ: Khối 6, Thị Trấn Ea T’Ling, Huyện Cư Jút
 • Điện thoại: 02613882239

Bưu điện Nam Dong

 • Mã bưu điện: 642460
 • Bưu cục: Bưu điện Nam Dong
 • Địa chỉ: Thôn Trung Tâm, Xã Nam Dong, Huyện Cư Jút
 • Điện thoại: 02613680032

Bưu điện văn hóa xã Tâm Thắng

 • Mã bưu điện: 642418
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tâm Thắng
 • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Tâm Thắng, Huyện Cư Jút
 • Điện thoại: 026133883976

Bưu điện văn hóa xã Đắk Rông

 • Mã bưu điện: 642540
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đắk Rông
 • Địa chỉ: Thôn 14, Xã Đắk Drông, Huyện Cư Jút
 • Điện thoại: 02613684041

Bưu điện văn hóa xã Ea Pô

 • Mã bưu điện: 642490
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ea Pô
 • Địa chỉ: Thôn Đắk Thanh, Xã Ea Pô, Huyện Cư Jút
 • Điện thoại: 02613680650

Bưu điện văn hóa xã Đắk Wil

 • Mã bưu điện: 642550
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đắk Wil
 • Địa chỉ: Buôn Trum, Xã Đắk Wil, Huyện Cư Jút
 • Điện thoại: 02613680363

Bưu điện văn hóa xã Cư Knia

 • Mã bưu điện: 642580
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cư Knia
 • Địa chỉ: Thôn 4, Xã Cư Knia, Huyện Cư Jút
 • Điện thoại: 02613680372

Bưu điện văn hóa xã Trúc Sơn

 • Mã bưu điện: 642600
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trúc Sơn
 • Địa chỉ: Thôn 6, Xã Trúc Sơn, Huyện Cư Jút
 • Điện thoại: 02613882225

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Cư Jút

 • Mã bưu điện: 642420
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Cư Jút
 • Địa chỉ: Khối 6, Thị Trấn Ea T’Ling, Huyện Cư Jút
 • Điện thoại: 02613882239

Bưu cục văn phòng VP BĐH Cư Jut

 • Mã bưu điện: 642421
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Cư Jut
 • Địa chỉ: Khối Cơ Quan, Thị Trấn Ea T’Ling, Huyện Cư Jút
 • Điện thoại: 02613882239