Danh sách bưu cục bưu điện EMS VNPOST Phú Tân

Danh sách 19 địa chỉ Bưu điện ở Phú Tân, An Giang: Bưu điện Phú Tân, Bưu điện văn hóa xã Chợ Vàm, Bưu điện văn hóa xã Phú Lâm, Bưu điện văn hóa xã Phú Long, Bưu điện văn hóa xã Hòa Lạc, Bưu điện văn hóa xã Phú Thành, Bưu điện văn hóa xã Phú An, Bưu điện văn hóa xã Phú Bình, Bưu điện văn hóa xã Hiệp Xương, Bưu điện văn hóa xã Phú Thọ, Bưu điện văn hóa xã Phú Xuân, Bưu điện văn hóa xã Bình Thạnh Đông, Bưu điện văn hóa xã Phú Hưng, Bưu điện văn hóa xã Tân Hòa, Hòm thư Công cộng số 13, Hòm thư Công cộng số 12, Hòm thư Công cộng số 11, Hòm thư Công cộng số 14, Bưu cục văn phòng VP BĐH Phú Tân

Bưu điện Phú Tân

 • Mã bưu điện: 882500
 • Bưu cục: Bưu điện Phú Tân
 • Địa chỉ: Ấp Trung Hòa, Xã Tân Trung, Huyện Phú Tân
 • Điện thoại: 02963827777

Bưu điện văn hóa xã Chợ Vàm

 • Mã bưu điện: 882670
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Chợ Vàm
 • Địa chỉ: Sô´tổ 10, Ấp Phú Vinh, Thị trấn Chợ Vàm, Huyện Phú Tân
 • Điện thoại: 02963829500

Bưu điện văn hóa xã Phú Lâm

 • Mã bưu điện: 882610
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Lâm
 • Địa chỉ: Sô´tổ 7, Ấp Phú Lợi, Xã Phú Lâm, Huyện Phú Tân
 • Điện thoại: 02963820000

Bưu điện văn hóa xã Phú Long

 • Mã bưu điện: 882570
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Long
 • Địa chỉ: Sô´tổ 1, Ấp Phú Đông, Xã Phú Long, Huyện Phú Tân
 • Điện thoại: 02963581855

Bưu điện văn hóa xã Hòa Lạc

 • Mã bưu điện: 882580
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hòa Lạc
 • Địa chỉ: Sô´tổ 8, Ấp Hòa Bình 2, Xã Hoà Lạc, Huyện Phú Tân
 • Điện thoại: 02963811100

Bưu điện văn hóa xã Phú Thành

 • Mã bưu điện: 882560
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Thành
 • Địa chỉ: Sô´tổ 7, Ấp Phú Thượng, Xã Phú Thành, Huyện Phú Tân
 • Điện thoại: 02963811800

Bưu điện văn hóa xã Phú An

 • Mã bưu điện: 882660
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú An
 • Địa chỉ: Sô´tổ 2, Ấp Phú Quới, Xã Phú An, Huyện Phú Tân
 • Điện thoại: 02963282133

Bưu điện văn hóa xã Phú Bình

 • Mã bưu điện: 882550
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Bình
 • Địa chỉ: Sô´tổ 3, Ấp Bình Phú 2, Xã Phú Bình, Huyện Phú Tân
 • Điện thoại: 02963811500

Bưu điện văn hóa xã Hiệp Xương

 • Mã bưu điện: 882680
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hiệp Xương
 • Địa chỉ: Sô´tổ 14, Ấp Hiệp Hòa, Xã Hiệp Xương, Huyện Phú Tân
 • Điện thoại: 02963828933

Bưu điện văn hóa xã Phú Thọ

 • Mã bưu điện: 882650
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Thọ
 • Địa chỉ: Sô´tổ 42, Ấp Phú Mỹ Thượng, Xã Phú Thọ, Huyện Phú Tân
 • Điện thoại: 02963828001

Bưu điện văn hóa xã Phú Xuân

 • Mã bưu điện: 882620
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Xuân
 • Địa chỉ: Sô´tổ 8, Ấp Phú Đông, Xã Phú Xuân , Huyện Phú Tân
 • Điện thoại: 02963588222

Bưu điện văn hóa xã Bình Thạnh Đông

 • Mã bưu điện: 882690
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Thạnh Đông
 • Địa chỉ: Sô´tổ 9, Ấp Bình Trung 2, Xã Bình Thạnh Đông, Huyện Phú Tân
 • Điện thoại: 02963828700

Bưu điện văn hóa xã Phú Hưng

 • Mã bưu điện: 882590
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Hưng
 • Địa chỉ: Sô´tổ 4, Ấp Hưng Thới 1, Xã Phú Hưng, Huyện Phú Tân
 • Điện thoại: 02963584000

Bưu điện văn hóa xã Tân Hòa

 • Mã bưu điện: 882540
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Hòa
 • Địa chỉ: Sô´tổ 1, Ấp Hậu Giang 1, Xã Tân Hoà, Huyện Phú Tân
 • Điện thoại: 02963584622

Hòm thư Công cộng số 13

 • Mã bưu điện: 882741
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng số 13
 • Địa chỉ: Ấp Phú Cường A, Xã Phú Thạnh , Huyện Phú Tân
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng số 12

 • Mã bưu điện: 882527
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng số 12
 • Địa chỉ: Ấp Châu Giang, Xã Phú Hiệp, Huyện Phú Tân
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng số 11

 • Mã bưu điện: 882704
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng số 11
 • Địa chỉ: Ấp Long Hòa 2, Xã Long Hòa, Huyện Phú Tân
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng số 14

 • Mã bưu điện: 882717
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng số 14
 • Địa chỉ: Ấp Trung Hòa, Xã Tân Trung, Huyện Phú Tân
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng VP BĐH Phú Tân

 • Mã bưu điện: 882718
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Phú Tân
 • Địa chỉ: Ấp Trung Hòa, Xã Tân Trung, Huyện Phú Tân
 • Điện thoại: 02963827241

Với mạng lưới các điểm phục vụ rộng khắp, trải dài đến tận cấp xã trên cả nước và kinh nghiệm cung cấp các dịch vụ về Bưu chính chuyển phát, các dịch vụ tài chính bưu chính như tiết kiệm bưu điện, chuyển tiền, dịch vụ thu hộ chi hộ, dịch vụ đại lý (đại lý bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, đại lý vé điện tử và các dịch vụ đại lý khác)...

Các dịch vụ chính tại VNPost

Dưới đây là một số dịch vụ chính mà VNPost cung cấp đến khách hàng, bao gồm cả trong nước và quốc tế.

Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS

Đây là dịch vụ chuyển phát nhanh thư, tài liệu, bưu phẩm, hàng hóa từ người gửi đến người nhận trong phạm vi toàn quốc, theo thời gian được công bố trước. Dịch vụ này phù hợp với những khách hàng cần thời gian chuyển hàng nhanh và trọng lượng bưu phẩm nhẹ.
 • Là dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa từ người gửi đến người nhận trong nước và quốc tế theo chỉ tiêu thời gian được quy định trước.
 • Phạm vi áp dụng dịch vụ 63 tỉnh thành.

Dịch vụ bưu phẩm đảm bảo

 • Là dịch vụ giao hàng theo yêu cầu hoặc theo hợp đồng đã ký kết, không bị áp lực quá nhiều về yếu tố thời gian..
 • Dịch vụ này cũng được áp dụng trên toàn quốc, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không là ngoại lệ.

Dịch vụ bưu kiện

 • Dịch vụ chuyển hàng hóa đến địa chỉ người nhận.
 • Khối lượng tối đa: 30kg/bưu gửi.
 • Phạm vi toàn quốc và 232 vùng lãnh thổ và quốc gia trên thế giới.

Dịch vụ thu hộ – chi hộ

Khách hàng có thể nộp các loại tiền phí bảo hiểm, thanh toán hóa đơn điện nước, internet, cước điện thoại, tiền mua hàng trực tuyến, tiền nộp phạt do vi phạm luật giao thông,… Trong dịch vụ chi hộ, Vnpost thay mặt các doanh nghiệp, tổ chức, xã hội chi trả các khoản tiền (bao gồm tiền lương nhân viên, tiền cho đối tác, khách hàng).

Hotline chăm sóc khách hàng

Đường dây nóng hỗ trợ: 1900 54 54 81

Thời gian làm việc

Sáng: 7h30’ đến 12h00’ - Chiều: Từ 13h00’ đến 19h00’

Tra cứu vận đơn Bưu điện - VNPOST

Thật đơn giản, bạn chỉ cần nhập mã vận đơn và nhấp tìm kiếm sẽ có ngay kết quả bên dưới

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN