Đại lý bưu điện Vạn Ninh 12

  • Mã bưu điện: 653597
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện Vạn Ninh 12
  • Địa chỉ: Thôn Khải Lương, Xã Vạn Thạnh, Huyện Vạn Ninh
  • Điện thoại: 936006