Đại lý bưu điện Số 79

  • Mã bưu điện: 651172
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện Số 79
  • Địa chỉ: Sô´6, Tổ 5, Cụm Tháp Bà, Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang
  • Điện thoại: