Đại lý bưu điện Hai Bà Trưng

  • Mã bưu điện: 531105
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện Hai Bà Trưng
  • Địa chỉ: Sô´51, Đường Hai Bà Trưng, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế
  • Điện thoại: