Bưu điện văn hóa xã Hương Thọ

  • Mã bưu điện: 535570
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hương Thọ
  • Địa chỉ: Thôn Liên Bằng, Xã Hương Thọ, Huyện Hương Trà
  • Điện thoại: 560256