Đại lý bưu điện Chợ Mai

  • Mã bưu điện: 536800
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện Chợ Mai
  • Địa chỉ: Thôn Nam Thượng, Xã Phú Thượng, Huyện Phú Vang
  • Điện thoại: 860515