Đại lý bưu điện Bình Trưng

  • Mã bưu điện: 863618
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện Bình Trưng
  • Địa chỉ: Ấp Bình Trung Ab, Xã Bình Trưng, Huyện Châu Thành
  • Điện thoại: 0916911316