Bưu điện văn hóa xã Thiện Trung

  • Mã bưu điện: 864860
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thiện Trung
  • Địa chỉ: Ấp Mỹ Trinh, Xã Thiện Trung, Huyện Cái Bè
  • Điện thoại: 0898001271