Bưu điện khai thác cấp 2 Cai Lậy

  • Mã bưu điện: 864150
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 Cai Lậy
  • Địa chỉ: Sô´62, Đường Quốc Lộ 1a, Thị Trấn Cai Lậy, Huyện Cai Lậy
  • Điện thoại: 02733772029