Bưu điện văn hóa xã Hậu Mỹ Trinh

  • Mã bưu điện: 864800
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hậu Mỹ Trinh
  • Địa chỉ: Ấp Mỹ Tường A, Xã Hậu Mỹ Trinh, Huyện Cái Bè
  • Điện thoại: