Bưu điện Bến Tranh

  • Mã bưu điện: 862200
  • Bưu cục: Bưu điện Bến Tranh
  • Địa chỉ: Ấp Lương Phú A, Xã Lương Hoà Lạc, Huyện Chợ Gạo
  • Điện thoại: 02733845155