Bưu điện Thị xã Cai Lậy

  • Mã bưu điện: 865300
  • Bưu cục: Bưu điện Thị xã Cai Lậy
  • Địa chỉ: Sô´62, Đường Quốc lộ 1A, Phường 1, Thị xã Cai Lậy
  • Điện thoại: 02733826503