Bưu điện văn hóa xã Bình Xuân

  • Mã bưu điện: 862900
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Xuân
  • Địa chỉ: Ấp 7, Xã Bình Xuân, Thị xã Gò Công
  • Điện thoại: 0941602832