Bưu điện Yersin

  • Mã bưu điện: 861400
  • Bưu cục: Bưu điện Yersin
  • Địa chỉ: Sô´71A, Đường Yersin, Phường 4, Thành phố Mỹ Tho
  • Điện thoại: 02733977971