Bưu điện văn hóa xã Điềm Hy

  • Mã bưu điện: 863540
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Điềm Hy
  • Địa chỉ: Ấp Thới, Xã Điềm Hy, Huyện Châu Thành
  • Điện thoại: