Bưu điện Gò Công Đông

  • Mã bưu điện: 863000
  • Bưu cục: Bưu điện Gò Công Đông
  • Địa chỉ: Khu Phố Hòa Thơm 1, Thị Trấn Tân Hoà, Huyện Gò Công Đông
  • Điện thoại: 02733846112