Bưu điện văn hóa xã Thiện Trí

  • Mã bưu điện: 864850
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thiện Trí
  • Địa chỉ: Ấp Mỹ Phú, Xã Thiện Trí, Huyện Cái Bè
  • Điện thoại: 0945193777