Bưu điện Phú Đông

  • Mã bưu điện: 863280
  • Bưu cục: Bưu điện Phú Đông
  • Địa chỉ: Ấp Lý Quàn 1, Xã Phú Đông, Huyện Tân Phú Đông
  • Điện thoại: 02733944128