Bưu điện văn hóa xã Phước Lập

  • Mã bưu điện: 863911
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phước Lập
  • Địa chỉ: Ấp Mỹ Lợi, Xã Phước Lập, Huyện Tân Phước
  • Điện thoại: 0387411248