Bưu điện Phú Thạnh

  • Mã bưu điện: 862560
  • Bưu cục: Bưu điện Phú Thạnh
  • Địa chỉ: Ấp Tân Phú, Xã Phú Thạnh, Huyện Tân Phú Đông
  • Điện thoại: