Bưu điện văn phòng VP BDTX. Cai Lậy

  • Mã bưu điện: 865330
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BDTX. Cai Lậy
  • Địa chỉ: Đường Quốc lộ 1A, Phường 1, Thị xã Cai Lậy
  • Điện thoại: