Bưu điện văn hóa xã Thạnh Nhựt

  • Mã bưu điện: 862500
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thạnh Nhựt
  • Địa chỉ: Ấp Bình Tây, Xã Thạnh Nhựt, Huyện Gò Công Tây
  • Điện thoại: 0978067285