Bưu điện văn hóa xã Mỹ Hạnh Trung

  • Mã bưu điện: 865450
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Hạnh Trung
  • Địa chỉ: Ấp Mỹ Hòa, Xã Mỹ Hạnh Trung, Thị xã Cai Lậy
  • Điện thoại: 0352529857