Bưu điện Nhị Quý

  • Mã bưu điện: 864186
  • Bưu cục: Bưu điện Nhị Quý
  • Địa chỉ: Ấp Quí Thạnh, Xã Tân Hội, Huyện Cai Lậy
  • Điện thoại: 02733814001