Bưu điện Gò Công Tây

  • Mã bưu điện: 862400
  • Bưu cục: Bưu điện Gò Công Tây
  • Địa chỉ: Ấp Hạ, Thị Trấn Vĩnh Bình, Huyện Gò Công Tây
  • Điện thoại: 02733838090