Bưu điện văn hóa xã Bình Phan

  • Mã bưu điện: 862011
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Phan
  • Địa chỉ: Ấp Bình Thọ Trung, Xã Bình Phan, Huyện Chợ Gạo
  • Điện thoại: 0827495285