Bưu điện văn hóa xã Long Chánh

  • Mã bưu điện: 862864
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Long Chánh
  • Địa chỉ: Ấp Long Bình, Xã Long Chánh, Thị xã Gò Công
  • Điện thoại: 0915233809