Bưu điện Giao dịch Mỹ Tho

  • Mã bưu điện: 860000
  • Bưu cục: Bưu điện Giao dịch Mỹ Tho
  • Địa chỉ: Sô´59, Đường 30/4, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho
  • Điện thoại: 02733873214