Bưu điện văn hóa xã Bình Phục Nhứt

  • Mã bưu điện: 862020
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Phục Nhứt
  • Địa chỉ: Ấp Bình Khương 1, Xã Bình Phục Nhứt, Huyện Chợ Gạo
  • Điện thoại: 0345217872