Bưu điện Yên Viên

  • Mã bưu điện: 132200
  • Bưu cục: Bưu điện Yên Viên
  • Địa chỉ: Sô´183, Đường Hà Huy Tập, Thị Trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm
  • Điện thoại: 02438780456