Bưu điện Vĩnh Tân

  • Mã bưu điện: 802370
  • Bưu cục: Bưu điện Vĩnh Tân
  • Địa chỉ: Thôn Vĩnh Tiến, Xã Vĩnh Tân, Huyện Tuy Phong
  • Điện thoại: 02523853701