Bưu điện văn hóa xã Xuân An

  • Mã bưu điện: 801421
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân An
  • Địa chỉ: Đường (phía Bắc ) Đặng Văn Lãnh-, Phường Xuân An, Thành phố Phan Thiết
  • Điện thoại: 02523829457