Bưu điện KHL Phan Thiết

  • Mã bưu điện: 801070
  • Bưu cục: Bưu điện KHL Phan Thiết
  • Địa chỉ: Sô´19, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Bình Hưng, Thành phố Phan Thiết
  • Điện thoại: 02523833923