Bưu điện Vĩnh Linh

  • Mã bưu điện: 521800
  • Bưu cục: Bưu điện Vĩnh Linh
  • Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, Thị Trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh
  • Điện thoại: 02333621696