Danh sách bưu điện Đông Hà bạn cần biết

Danh sách các điểm bưu điện Đông Hà thuộc tỉnh Quảng Trị, tìm mã bưu điện: Bưu điện GD Cấp 1 Quảng Trị, Bưu điện Lương An, Bưu điện Sòng, Bưu điện Quảng Trị, Bưu điện KHL Đông Hà, Bưu điện TMĐT Đông Hà, Bưu điện HCC Quảng Trị, Bưu điện Lê Lợi, Bưu điện Hùng Vương, Bưu điện Hàm Nghi, Bưu điện văn hóa xã Phường 2, Bưu điện văn hóa xã Đông Lễ, Bưu điện văn hóa xã Đông Giang, Bưu điện văn hóa xã Đông Thanh, Bưu điện văn hóa xã Phường 3, Bưu điện văn hóa xã Phường 4, Bưu điện văn hóa xã Đông Lương, Bưu cục khai thác cấp 1 KTC1 Quảng Trị, Bưu cục văn phòng VPBĐ Tỉnh Quảng Trị, Bưu cục văn phòng VPBĐ TP Đông Hà

Bưu điện GD Cấp 1 Quảng Trị

 • Mã bưu điện: 520000
 • Bưu cục: Bưu điện GD Cấp 1 Quảng Trị
 • Địa chỉ: Sô´22, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 1, Thành phố Đông Hà
 • Điện thoại: 02333853406

Bưu điện Lương An

 • Mã bưu điện: 521110
 • Bưu cục: Bưu điện Lương An
 • Địa chỉ: Sô´291, Đường Lê Duẩn, Phường Đông Lễ, Thành phố Đông Hà
 • Điện thoại: 02333855909

Bưu điện Sòng

 • Mã bưu điện: 521174
 • Bưu cục: Bưu điện Sòng
 • Địa chỉ: Khu phố 2, Phường Đông Thanh, Thành phố Đông Hà
 • Điện thoại: 0943406333

Bưu điện Quảng Trị

 • Mã bưu điện: 520900
 • Bưu cục: Bưu điện Quảng Trị
 • Địa chỉ: Sô´22, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 1, Thành phố Đông Hà
 • Điện thoại: 02333855322

Bưu điện KHL Đông Hà

 • Mã bưu điện: 521320
 • Bưu cục: Bưu điện KHL Đông Hà
 • Địa chỉ: Sô´22, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 1, Thành phố Đông Hà
 • Điện thoại: 02333850999

Bưu điện TMĐT Đông Hà

 • Mã bưu điện: 521065
 • Bưu cục: Bưu điện TMĐT Đông Hà
 • Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Phường 1, Thành phố Đông Hà
 • Điện thoại: 02333829888

Bưu điện HCC Quảng Trị

 • Mã bưu điện: 521066
 • Bưu cục: Bưu điện HCC Quảng Trị
 • Địa chỉ: Sô´22, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 1, Thành phố Đông Hà
 • Điện thoại: 02333854777

Bưu điện Lê Lợi

 • Mã bưu điện: 521220
 • Bưu cục: Bưu điện Lê Lợi
 • Địa chỉ: Sô´36, Đường Lê Lợi, Phường 5, Thành phố Đông Hà
 • Điện thoại: 02333566909

Bưu điện Hùng Vương

 • Mã bưu điện: 521230
 • Bưu cục: Bưu điện Hùng Vương
 • Địa chỉ: Sô´156, Đường Hùng Vương, Phường 5, Thành phố Đông Hà
 • Điện thoại: 02333563241

Bưu điện Hàm Nghi

 • Mã bưu điện: 521270
 • Bưu cục: Bưu điện Hàm Nghi
 • Địa chỉ: Khu phố 5, Phường 5, Thành phố Đông Hà
 • Điện thoại: 02333850999

Bưu điện văn hóa xã Phường 2

 • Mã bưu điện: 521081
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phường 2
 • Địa chỉ: Khu phố 2, Phường 2, Thành phố Đông Hà
 • Điện thoại: 02333855919

Bưu điện văn hóa xã Đông Lễ

 • Mã bưu điện: 521111
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Lễ
 • Địa chỉ: Khu phố 5, Phường Đông Lễ, Thành phố Đông Hà
 • Điện thoại: 02333550101

Bưu điện văn hóa xã Đông Giang

 • Mã bưu điện: 521140
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Giang
 • Địa chỉ: Khu phố 1, Phường Đông Giang, Thành phố Đông Hà
 • Điện thoại: 02333856608

Bưu điện văn hóa xã Đông Thanh

 • Mã bưu điện: 521160
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Thanh
 • Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Đông Thanh, Thành phố Đông Hà
 • Điện thoại: 02333525921

Bưu điện văn hóa xã Phường 3

 • Mã bưu điện: 521180
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phường 3
 • Địa chỉ: Khu phố 6, Phường 3, Thành phố Đông Hà
 • Điện thoại: 02333857748

Bưu điện văn hóa xã Phường 4

 • Mã bưu điện: 521211
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phường 4
 • Địa chỉ: Khu phố 3, Phường 4, Thành phố Đông Hà
 • Điện thoại: 585916

Bưu điện văn hóa xã Đông Lương

 • Mã bưu điện: 521280
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Lương
 • Địa chỉ: Khu phố Vĩnh Phước, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà
 • Điện thoại: 02333565924

Bưu cục khai thác cấp 1 KTC1 Quảng Trị

 • Mã bưu điện: 520100
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 1 KTC1 Quảng Trị
 • Địa chỉ: Sô´22, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 1, Thành phố Đông Hà
 • Điện thoại: 02333520051

Bưu cục văn phòng VPBĐ Tỉnh Quảng Trị

 • Mã bưu điện: 521133
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VPBĐ Tỉnh Quảng Trị
 • Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, Phường Đông Lễ, Thành phố Đông Hà
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng VPBĐ TP Đông Hà

 • Mã bưu điện: 521067
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VPBĐ TP Đông Hà
 • Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Phường 1, Thành phố Đông Hà
 • Điện thoại: 0533853406