Bưu điện văn hóa xã Gio Quang

  • Mã bưu điện: 521630
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Gio Quang
  • Địa chỉ: Thôn Kỳ Trúc, Xã Gio Quang, Huyện Gio Linh
  • Điện thoại: 02333825005