Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Chấp

  • Mã bưu điện: 521900
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Chấp
  • Địa chỉ: Thôn Bình An, Xã Vĩnh Chấp, Huyện Vĩnh Linh
  • Điện thoại: 02333620130