Bưu điện KHL Hướng Hóa

  • Mã bưu điện: 522612
  • Bưu cục: Bưu điện KHL Hướng Hóa
  • Địa chỉ: Khóm 3a, Thị Trấn Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá
  • Điện thoại: 02333880101