Bưu điện văn hóa xã Ba Tầng

  • Mã bưu điện: 522909
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ba Tầng
  • Địa chỉ: Thôn Loa, Xã Ba Tầng, Huyện Hướng Hoá
  • Điện thoại: 02333505107