Bưu điện văn hóa xã Phường 2

  • Mã bưu điện: 521081
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phường 2
  • Địa chỉ: Khu phố 2, Phường 2, Thành phố Đông Hà
  • Điện thoại: 02333855919