Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Thủy

  • Mã bưu điện: 521980
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Thủy
  • Địa chỉ: Thôn Thủy Ba Đông, Xã Vĩnh Thủy, Huyện Vĩnh Linh
  • Điện thoại: 02333888229