Bưu điện Chợ Do

  • Mã bưu điện: 522080
  • Bưu cục: Bưu điện Chợ Do
  • Địa chỉ: Thôn An Du Đông 2, Xã Vĩnh Tân, Huyện Vĩnh Linh
  • Điện thoại: 02333823769